samotni

Regulamin

Serwis AukcjaDomen.net, (zwany dalej serwisem) jest udostępniany przez firmę Siećpolska.pl Sp. z o.o., (zwaną dalej właścicielem). Niniejszy dokument reguluje ogólne zasady korzystania z serwisu.

 

Niniejszy regulamin opisuje zasady kupna domen internetowych w serwisie AukcjaDomen.net.

 

Oferta kupna domeny

 

Złożenie oferty w aukcji domeny lub oferty "kup teraz" domeny wystawionej na sprzedaż, oznacza prawnie wiążącą ofertę kupna domeny po wskazanej cenie.

 

Termin opłat za domenę

 

Opłaty za zakupione przez użytkownika domeny muszą być wnoszone w odpowiednich terminach:

  • Dla wszystkich domen zakupionych na aukcji: 5 dni roboczych
  • Dla wszystkich domen zakupionych poprzez "kup teraz": 3 dni roboczych

Niewniesienie opłaty w terminie powoduje naliczenie opłaty karnej zgodnie z obowiązującym cennikiem. Domeny, za które nie wniesiono opłaty w terminie, nie będą przeniesione na własność użytkownika.

Użytkownik otrzyma FAKTURĘ VAT pro-forma.

 

Przeniesienie praw do domeny

 

Złożenie oferty w aukcji lub wybór opcji "kup teraz" oznacza zgodę użytkownika na przeniesienie na niego praw do domeny.

Etapy przeniesienia:

  1. Zakup domeny
  2. Podpisanie umowy przeniesienia oraz sprzedaży praw do domeny
  3. Opłacenie faktury pro-forma
  4. Przeniesienie praw w ciągu 48 godzin od momentu zaksięgowania opłaty na podstawie FV

Usuwanie i ponowne wystawiania aukcji

 

Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do odwołania aukcji domeny w przypadku zaistnienia okoliczności prawnych, technicznych lub organizacyjnych uniemożliwiających sprzedaż, bądź przeniesienie własności domeny.

Aukcja domeny może być anulowana i przeprowadzona ponownie lub tez przedłużona w przypadku wystąpienia błędu systemowego lub innych okoliczności uniemożliwiających jej prawidłowy przebieg. O anulowaniu bądź przedłużeniu czasu trwania aukcji użytkownicy licytujący w aukcji zostaną powiadomieni emailem. Jeśli domena została opłacona przez zwycięzcę anulowanej aukcji, opłata za domenę zostanie zwrócona na konto użytkownika.

 

Weryfikacja użytkowników

 

Przed umożliwieniem użytkownikowi złożenia bądź akceptacji oferty kupna domeny, właściciel serwisu może podjąć działania zmierzające do ustalenia wiarygodności użytkownika, w tym, weryfikacji danych osobowych podawanych przez użytkownika i innych parametrów mogących mieć wpływ na ocenę wiarygodności i wypłacalności użytkownika.

 

Czas trwania aukcji

 

Czas trwania aukcji jest przedłużany każdorazowo o 3 dni w momencie złożenia oferty przez użytkownika. Celem umożliwienia innym uczestnikom aukcji dostosowania swoich ofert.

Copyright by aukcjedomen.net
Realizacja: ITCOMPUTERPARTNER